Specializujeme se na měření geopatogenních zón především (nejen) v Praze a Středočeském kraji. Při své práci v Centru Zdravý prostor vycházíme z dlouhodobých zkušeností, získaných při měření geopatogenních zón v bytech, domech, kancelářích i pozemcích na území Prahy a Středočeského kraje a opíráme se o odborné vzdělání v příbuzných oborech.

Pomáhá nám znalost rizikových nehomogenit a tektonických poruch v podloží Pražské plošiny i vědomosti o výskytu a vlastnostech zvodnělých vrstev. Orientujeme se v technických parametrech pražských podzemních inženýrských sítí i dopravy. Svoji práci při měření geopatogenních zón bereme odpovědně a chápeme ji především jako náš příspěvek ke zlepšování kvality života obyvatel Prahy a Středočeského kraje.