Je měření geopatogenních zón v Praze a okolí Prahy něčím specifické?

Území Prahy je samo o sobě geologicky nejednotné a poměrně problematické. Navíc je protkané nespočtem všudypřítomných inženýrských sítí, starých výkopů, zavážek a jiných narušení homogenity podloží. To, co z pohledu většiny obyvatel pražské byty, domy a pozemky především odlišuje od obvyklých poměrů ve zbytku republiky však není primárně vysoká míra nežádoucích geopatogenních jevů, nýbrž hlavní odlišností jsou především vysoké ceny pražských a přípražských nemovitostí. Vždyť sehnat nyní v Praze a okolí dobrý byt, nebo stavební pozemek za přijatelné peníze, je úkol téměř nadlidský. A pokud se to přesto podaří, má smysl omezovat se ještě měřením geopatogenních zón v bytě nebo na pozemku, který se zdá na první pohled být vyhovující? My jsme přesvědčeni o tom, že to smysl má. A pokusíme se zde vysvětlit proč :

Jak je to v pražských a středočeských bytech a domech s výskytem geopatogenních zón?

Nekompromisní tržní systém, společně s nedostatkem dostupných stavebních parcel, nutí stavebníky ve velkých městech využít každý kousek pozemků ke stavbě, bez ohledu na to, zda příroními vlivy, nebo lidskou činností byla v minulosti homogenita podloží pod parcelou narušena. S určitou mírou výskytu geopatogenních zón je tak nutné počítat téměř v každém pražském domě. Naše dlouhodobá praxe při měření geopatogenních zón v Praze a okolí nám tento závěr spolehlivě potvrzuje.

Jednotlivé pražské lokality nejsou výskytem geopatogenních zón zatíženy rovnoměrně. Je smutné, setkávat se při měření geopatogenních zón v pražských bytech i s lidmi, kteří si, podle jejich vyjádření, „chodí od svého bytu odpočinout do práce“. A neradostné výsledky z měření geopatogenních zón v jejich bytě jim dávají za pravdu. Avšak toto jsou, naštěstí, extrémy. Ve většině pražských bytů i rodinných domů se po důkladném měření a dobré rozvaze podaří nalézt řešení, které obyvatele bytu přinejmenším uspokojivě ochrání před nepříznivým vlivem geopatogenních zón. Pochopitelně, čím početnější rodina obývá menší rozlohu bytu, tím klesající je v případě vyššího výskytu geopatogenních zón pravděpodobnost nalezení dokonale vyhovujícího řešení. Avšak i pouhý citlivě vyhledaný kompromis je daleko přijatelnější, než úplné zanedbání problému. Především je v tomto smyslu třeba brát ohled na děti. Ve větších bytech a v rodinných domech nebývá pro zkušeného telestéta po pečlivém zaměření geopatogenních zón nalezení dobrého řešení zpravidla tolik obtížné. V této souvislosti je třeba poznamenat, že v podstatě jediným skutečně spolehlivým opatřením, chránícím před nepříznivými vlivy geopatogenních zón, je omezení doby pobývání bezprostředně v místě jejich působení. V praxi to znamená především vhodné přemístění lůžek, sedacích souprav, pracovních stolů apod. Aplikování různých ochranných technických prostředků pro odrušení geopatogenních zón je velmi sofistikovaná problematika a výsledky těchto snah se při následném nezávislém kontrolním měření, které je v takovém případě vždy nezbytností, jeví zejména z hlediska dlouhodobějšího působení přinejmenším jako nejisté. Z tohoto hlediska je uvážlivé nesvěřovat měření geopatogenních zón ve svém bytě obchodníkům-„telestétům“, jejichž objektivita měření může být výrazně deformována jejich snahou o dosažení vysokých zisků z prodejů nákladných technických prostředků k odrušení či odstínění „objevených“ geopatogenních zón. O tom, zda se za lákavou internetovou nabídkou tzv. „dotovaného měření“ (dotovaného kým???) nezkrývá právě tato motivace, je třeba se vždy předem velmi důkladně přesvědčit.

Takže měřit v Praze geopatogenní zóny, nebo neměřit?

Jako obyvatelé velkého města jste trvale vystaveni vysoké míře psychického stresu, exhalací, hluku, světelného smogu, elektrosmogu….. a současně i vlivu geopatogenních zón. Je toho trochu moc najednou, že? A vše se vlastními silami ovlivnit nedá. Něco z toho však ano – a to je právě ten zde probíraný negativní vliv geopatogenních zón. Váš pražský byt by měl být pro vás oázou. Můžete-li v tomto smyslu pro sebe něco udělat, udělejte to!

Mám zájem o měření GPZ: